2-kurs

   Jurnalistika (faoliyat turlari) (5А220101) – 2-kursda 8 nafar talaba tahsil olmoqda. Shundan 2 nafari grant, 6 nafari shartnoma asosida.

   Teleko’rsatuv  va radio eshittirishlar (5А220103) – 2-kursda 9 nafar talaba tahsil olmoqda. Shundan 2 nafari grant, 7 nafari shartnoma asosida.

    Noshirlik ishi va muharrirlik (5А220100) – 2-kursda 7 nafar talaba tahsil olmoqda. Shundan 2 nafari grant, 5 nafari shartnoma asosida.

     Oliy jurnalistika kursi:

2-kursda 32 nafar talaba tahsil olmoqda. Rus guruhida 9 nafar talaba mavjud.